Dữ liệu đề tài

Số đăng ký báo cáo 2005-64-034.NN-DA

Nghiên cứu thực trạng sức khoẻ sinh sản của phụ nữ Việt nam mãn kinh và đề xuất các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng sống của phụ nữ ở lứa tuổi này.

Lĩnh vực: Sản khoa và phụ khoa
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Sản
Người tham gia: Cao Ngọc Thành (Chủ nhiệm), Lê Lam Hương, Cộng sự