Dữ liệu đề tài

TTH.2009-KX.03

Nghiên cứu, phát triển một số mẫu mã sản phẩm gốm truyền thống đặc trưng của làng gốm Phước Tích (đã nghiệm thu)

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nghệ thuật
Người tham gia: Lê Bá Cang

DP-DT1998

Nghệ thuật tạo hình Huế

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: PGS Vĩnh Phối, Phan Thanh Bình

TTH.2021.XH04

Sơn truyền thống và nghệ thuật trang trí trong Quần thể Di tích Cố đô Huế

Lĩnh vực: Nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện : Ban Giám hiệu
Người tham gia: Đỗ Xuân Phú (Chủ nhiệm)