Dữ liệu đề tài

DHH-04-49

Nghiên cứu ứng dụng tiêu chuẩn SLICC 2012 và thang điểm SLEDAI trong chẩn đoán và theo dỏi bệnh lupus ban đỏ hệ thống

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
Đơn vị thực hiện : Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
Người tham gia: Võ Tam (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Thanh Vân, Lê Thị Hồng Vân

CS-DT09-11

Nghiên cứu nồng độ beta-crosslaps huyết thanh ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuổi tại Bệnh viện Trung Ương Huế

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Thanh Vân, Võ Tam, Phan Thi Tuyết

B2006-DHH04-05

Nghiên cứu hiệu quả điều trị bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn III, IV bằng thận nhân tạo chu kỳ và ghép thận.

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Tam

B2001-10-05

rối loạn chuyển hóa canxi-phospho máu trên bệnh nhân suy thận mạn và hướng điều trị mới

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
Đơn vị thực hiện : Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
Người tham gia: Võ Tam, Hoàng Bùi Bảo