Dữ liệu đề tài

B2009-DHH04-42

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư đại tràng

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Anh Vũ