Dữ liệu đề tài

B2010-DHH04-55

Nghiên cứu mô bệnh học và sự bộc lộ một số dấu ấn miễn dịch để chẩn đoán u mô đệm (GIST) và một số u trung mô khác của dạ dày - ruột

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Mão