Dữ liệu đề tài

DHH2019-04-109

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ hội chứng hẹp ống sống cổ

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Ngọc Cường (Chủ nhiệm)

01/17

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH Ở BỆNH NHÂN TẮC RUỘT

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Lê Văn Ngọc Cường (Chủ nhiệm)

36/15

NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ BỆNH LÝ ĐOẠN VẬN ĐỘNG CỘT SỐNG THẮTT LƯNG

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Lê Văn Ngọc Cường (Chủ nhiệm)

44.0100

Đo đường kính bể thận để chẩn đoán giãn bể thận trên siêu âm trong tắc cấp niệu quản

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Lê Văn Ngọc Cường

CS-DT

Giá trị của phim phổi chuẩn và chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao trong bệnh giãn phế quản

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Lê Văn Ngọc Cường