Dữ liệu đề tài

Mã số: CS-DTKDL-23H-2017

Khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên Khoa Du lịch

Lĩnh vực: Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Đặng Quốc Tuấn (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-05-2009

Nghiên cứu cải thiện hoạt động biểu diễn ca Huế trên sông Hương

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Quốc Tuấn