Dữ liệu đề tài

DHH2012-04-11

Nghiên cứu đặc điểm và các yếu tố tiên lượng của viêm gan virus B mạn có HBeAg (+)

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Xuân Chương (Chủ nhiệm), Phan Từ Khánh Phương, Nguyễn Thị Phương Thảo