Dữ liệu đề tài

DHH2017-12-15

Đánh giá hiệu quả của Hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại khu vực Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lý Nam Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Sơn Hà, Trần cao Thành

CS-DTĐHL2015-CB-01

Hoạt động giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân tại trại giam Bình Điền của Trường Đại học Luật - Đại học Huế từ năm 2013 đến năm 2015

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lý Nam Hải (Chủ nhiệm), Trần Cao Thành

CS-DTDHL2015-03

Hoạt động giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân tại trại giam Bình Điền của Đại học luật-Đại học Huế từ năm 2013-2015

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lý Nam Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Sơn Hà, Đoàn Đức Hiếu