Dữ liệu đề tài

01/2021/HĐ

Định hướng phát triển các điểm du lịch sinh thái gắn với suối, thác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN, Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Trần Thị Thu Hiền

NN-NCCB

THE ASSESSMENT OF TYPHOON LOSSES AND THE INCOME EFFECT OF WEATHER VARIABILITY IN VIETNAM

Lĩnh vực: Khí tượng học và các khoa học khí quyển
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Trần Thị Thu Hiền (Chủ nhiệm)

CS-DT

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH GIÁ RẺ CỦA SIÊU THỊ BIGC CHI NHÁNH HUẾ ĐẾN HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Trần Thị Thu Hiền

CS-DTTDL2021 - 01- 04

CÁC CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓ TRONG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÁC KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Trần Thị Thu Hiền (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL2018

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC KHÁCH SẠN 3 SAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Trần Thị Thu Hiền (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL2017

PHÂN TÍCH CÁC HÀNH VI MUA SẮM CỦA DU KHÁCH THÁI LAN ĐẾN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Trần Thị Thu Hiền (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-01-2013

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN BÁN HÀNG QUA KÊNH BÁN LẺ CỦA HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN THÀNH - HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Thu Hiền

NN-NCCB

QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HUETRONICS

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Trần Thị Thu Hiền (Chủ nhiệm)