Dữ liệu đề tài

DHH2017-04-63

Đánh giá tính chất lý hóa, kháng khuẩn, nấm mốc và kích ứng da trên thực nghiệm của sản phẩm kem thảo dược MECAMIX

Lĩnh vực: Dược lý học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Dược lý
Người tham gia: Lê Chuyển, Trần Văn Hòa (Chủ nhiệm)

DHH2011-04-03

NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, GIẢI PHẪU BỆNH VÀ HÓA MÔ MIỄN DỊCH MỘT SỐ BỆNH U VÚ THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: TS. Tạ Văn Tờ, ThS. Ngô Văn Trung, Đặng Công Thuận (Chủ nhiệm), Phùng Phướng, Trần Văn Hòa

B2003-10-06

Nghiên cứu khảo sát thực nghiệm và ứng dụng lâm sàng chế phẩm điều trị bỏng từ hạt cau khô và dầu mè

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Hòa (Chủ nhiệm), Lê Chuyển, Đoàn Văn Quýnh, Trần Thị Như Mai, Võ Thị Yến

B2003.10.06

Nghiên cứu thực nghiệm và tác dụng dược lý của chế phẩm điều trị bỏng từ dầu mè và hạt cau

Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Hòa (Chủ nhiệm)