Dữ liệu đề tài

DHH2023-04-188

Nghiên cứu đặc điểm nấm Candida spp. ở bệnh nhân viêm âm đạo và bệnh nhân điều trị vô sinh ở Bệnh viện trường Đại học Y - Dược Huế

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Tôn Nữ Phương Anh (Chủ nhiệm), Ngô Thị Minh Châu, Đỗ Thị Bích Thảo, Hà Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Phước Vinh