Dữ liệu đề tài

DHH2013-01-53

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TÍN HIỆU BIỂU TRƯNG TRONG CA DAO THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Thị Nhàn (Chủ nhiệm), Hoàng Hương Quỳnh, Trần Thị Thùy Dương, Phạm Hùng Quyền, Nguyễn Hữu Hà, Nguyễn Thị Thái Thanh

CS-DTCĐSP 2008

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan học phần "Cơ sở ngôn ngữ học"

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Thị Nhàn (Chủ nhiệm)

B2006-ĐHH03-22MT

Đưa nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào các môn học Ngữ văn, Kĩ thuật nông nghiệp, Giáo dục thể chất ở trường cao đẳng sư phạm và biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng cho giáo viên

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Trương Thị Nhàn, Nguyễn Đắc Tý, Nguyễn Thi Dung, Hoàng Thảo Nguyên, Từ Thu Mai, Lê Công Triêm, Võ Trọng An

CS-DTGD-ĐT 2004

Nâng cao chất lượng dạy - tự học cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Thị Nhàn (Chủ nhiệm), Lê Thị Hoa