Dữ liệu đề tài

B2001.09.04

Nghiên Cứu Lập Danh Mục Làng Xã Từ Quảng Bình Đến Quảng Nam Qua Các Thời Kỳ Lịch Sử

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Văn Phúc

B99.09.34

Hiệu Đính, Dịch Lại Và Chú Thích \"ô Châu Cận Lục\" Của Dương Văn An

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Văn Phúc

B2006-DHH03-09

Quan Niệm Nhàn Qua Sáng Tác Của Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Công Trứ Và Nguyễn Khuyến

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Văn Phúc