Các câu hỏi thường gặp

Nguyễn Đình Hoa Cương , ndhcuong@hueuni.edu.vn , 0982604588 hỏi: 2018-11-01 15:13:15
Nhờ thầy Toàn chỉnh 2 tạp chí: (1) International Journal of Information Technology and Decision Making (0219-6220); và (2) Computing and Informatics (1335-9150) thuộc danh mục ISI giúp mình với. Ngoài ra, tạp chí International Journal of Information Technology and Decision Making (0219-6220) thuộc nhà xuất bản World Scientific Publishing Co chứ không phải là Taylor&Francis như trong CSDL của hệ thống. Cảm ơn thầy Toàn.
Hệ thống trả lời: 2018-11-03 10:17:54
Đã chỉnh sửa theo yêu cầu NKH
Nguyễn Thị Thanh Huyền - ĐH Kinh tế , ntthuyenkt@gmail.com , 0916838632 hỏi: 2018-10-05 11:37:50
Nhờ anh Toàn bổ sung giúp em tên tạp chí Management Science Letters để em nhập dữ liệu với ah. Em cám ơn!
Admin trả lời: 2018-10-10 10:38:14
Đã bổ sung tạp chí theo yêu cầu của nhà khoa học
lê đình phùng , phung.ledinh@huaf.edu.vn , 0978306147 hỏi: 2018-09-05 17:46:56
Mình cám ơn nhiều. Đây là tạp chí mà mình nói, vì nó không nằm trong danh mục. Cám ơn nhiều Phùng Animal Science Journal (1740-0929) Đây là tạp chí củacủa Japanese Society of Animal Science
Admin trả lời: 2018-09-06 15:33:04
Đã bổ sung tạp chí theo yêu cầu của nhà khoa học
Nguyễn Văn Thuận hỏi: 2018-09-05 16:16:58
Đề nghị bổ sung Tạp chí Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences An International Peer Review E-3 Journal of Sciences 2249 –1929
Admin trả lời: 2018-09-06 15:33:30
Đã bổ sung tạp chí theo yêu cầu của nhà khoa học
Nguyễn Công Hào , nchao@hueuni.edu.vn , 0914019520 hỏi: 2018-09-04 10:56:46
Nhiều thông tin trong Đề tài khoa học của mình bị sai, không biết lấy chỗ nào thế này? Chẳng hạn: Mình chủ trì tất cả các đề tài nhưng một số đề tài ghi thành viên; Kết quả đề tài: Tốt; nhưng lại ghi không đạt? Đề nghị xem lại
Admin trả lời: 2018-09-06 15:50:21
Dữ liệu hiện có được lấy từ chương trình cũ trước đây, nếu có những thông tin chưa chính xác Thầy vui lòng đăng nhập và điều chỉnh lại thông tin.