Các câu hỏi thường gặp

lê đình phùng , phung.ledinh@huaf.edu.vn , 0978306147 hỏi: 2018-09-05 17:46:56
Mình cám ơn nhiều. Đây là tạp chí mà mình nói, vì nó không nằm trong danh mục. Cám ơn nhiều Phùng Animal Science Journal (1740-0929) Đây là tạp chí củacủa Japanese Society of Animal Science
Admin trả lời: 2018-09-06 15:33:04
Đã bổ sung tạp chí theo yêu cầu của nhà khoa học
Nguyễn Văn Thuận hỏi: 2018-09-05 16:16:58
Đề nghị bổ sung Tạp chí Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences An International Peer Review E-3 Journal of Sciences 2249 –1929
Admin trả lời: 2018-09-06 15:33:30
Đã bổ sung tạp chí theo yêu cầu của nhà khoa học
Nguyễn Công Hào , nchao@hueuni.edu.vn , 0914019520 hỏi: 2018-09-04 10:56:46
Nhiều thông tin trong Đề tài khoa học của mình bị sai, không biết lấy chỗ nào thế này? Chẳng hạn: Mình chủ trì tất cả các đề tài nhưng một số đề tài ghi thành viên; Kết quả đề tài: Tốt; nhưng lại ghi không đạt? Đề nghị xem lại
Admin trả lời: 2018-09-06 15:50:21
Dữ liệu hiện có được lấy từ chương trình cũ trước đây, nếu có những thông tin chưa chính xác Thầy vui lòng đăng nhập và điều chỉnh lại thông tin.
Nguyễn Công Hào , nchao@hueuni.edu.vn hỏi: 2018-08-23 16:07:41
Toàn bổ sung tạp chí quốc tế này: International Journal of Research in Engineering and Science (IJRES) Lĩnh vực: Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính)
Admin trả lời: 2018-08-24 09:09:58
Đã nhập mới theo yêu cầu của nhà khoa học