Các câu hỏi thường gặp

Pham Tran Thuy Anh , thuyanhtranpham2608@yahoo.com , 0914044974 hỏi: 2018-11-28 10:49:01
International Journal of Diaspora & Cultural Criticism ISSN 2005- 3037(print) 2465- 8804 (online)
Admin trả lời: 2018-11-28 11:02:28
Đã bổ sung bài báo theo yêu cầu NKH Pham Tran Thuy Anh
Lê Đình Dương , ledinhduong@huemed-univ.edu.vn , 0905335724 hỏi: 2018-11-05 23:18:36
Em không đăng nhập được vào tài khoản, anh vui lòng giúp em lấy lại được không ạ. E cảm ơn anh.
Admin trả lời: 2018-11-08 10:19:41
Đã gửi thông tin đến email của Anh rồi nhé.
Nguyễn Quang Mẫn , mannguyen87@gmail.com , 0842161289 hỏi: 2018-11-02 20:51:45
Nhờ Anh Toàn kiểm tra lại giúp tài khoản Nguyễn Quang Mẫn (ĐH Y Dược Huế) không có nút chỉnh sửa thông tin cá nhân để vào edit. Cảm ơn anh.
Admin trả lời: 2018-11-05 09:59:26
Anh đăng nhập lại và điều chỉnh thông tin nhé
Nguyễn Đình Hoa Cương , ndhcuong@hueuni.edu.vn , 0982604588 hỏi: 2018-11-01 15:13:15
Nhờ thầy Toàn chỉnh 2 tạp chí: (1) International Journal of Information Technology and Decision Making (0219-6220); và (2) Computing and Informatics (1335-9150) thuộc danh mục ISI giúp mình với. Ngoài ra, tạp chí International Journal of Information Technology and Decision Making (0219-6220) thuộc nhà xuất bản World Scientific Publishing Co chứ không phải là Taylor&Francis như trong CSDL của hệ thống. Cảm ơn thầy Toàn.
Hệ thống trả lời: 2018-11-03 10:17:54
Đã chỉnh sửa theo yêu cầu NKH
Nguyễn Thị Thanh Huyền - ĐH Kinh tế , ntthuyenkt@gmail.com , 0916838632 hỏi: 2018-10-05 11:37:50
Nhờ anh Toàn bổ sung giúp em tên tạp chí Management Science Letters để em nhập dữ liệu với ah. Em cám ơn!
Admin trả lời: 2018-10-10 10:38:14
Đã bổ sung tạp chí theo yêu cầu của nhà khoa học