Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Liên kết kinh tế giữa các chủ thể trong mô hình “cánh đồng mẫu lớn” ở tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN: ISSN 1859-3437
Tên tạp chí Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số: 78/2016
Trang: 26-31
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Hữu Lợi (Chính), Trần Thị Thu Thủy
File đính kèm:
  1. BAI_BAO_6_-_Canh_dong_mau_lon_TT_Hue_-_DISED_78_2016-1-3.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://dised.danang.gov.vn/