Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu hấp phụ Cr(VI) trong dung dịch nước bằng chất xúc tác thải FCC từ nhà máy lọc dầu Dung Quất
Tạp chí:
ISSN: ISSN 1859-4069
Tên tạp chí Tạp chí Hoá học và ứng dụng (1859-4069)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Hội Hoá học Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2017
Tập: 38
Số: 2
Trang: 15-18
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính), Hoàng Thị Loan
File đính kèm:
  1. Loan_báo_Summary_nộp_Tạp_Chí.docx
Đề tài liên quan: 0