Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÀU XÉO, HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Kinh tế sinh thái (1859-2317)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện Kinh tế sinh thái
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2018
Tập:
Số: 56
Trang:
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Trương Đỗ Minh Phượng (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ
File đính kèm:
  1. Paper_KCN_BÀU_XÉO_7_8.docx
Thuộc đề tài: 0