Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Separation of Convex Sets via Barrier Cones
Tạp chí:
ISSN: 0251-4184
Tên tạp chí Acta Mathematica Vietnamica (0251-4184, E-ISSN: 2315-4144)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SPRINGER SINGAPORE PTE LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2020
Tập: 45
Số: 2
Trang: 345-363
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Huỳnh Thế Phùng (Chính)
File đính kèm:
  1. SeparationConvexSet_Acta_2020_OffPrint.pdf
Đề tài liên quan: 0