Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng của cám gạo và ngô đã lên men bởi nấm Saccharomyces Cerevisiae đến khả năng sinh trưởng và kích thước lông nhung ruột non của gà ri lai
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang: 134-138
Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Tác giả: Phan Thị Hằng (Chính), Trần Thị Thu Hồng, Dương Thanh Hải, Trần Sáng Tạo, Lê Đức Thạo, Nguyễn Hải Quân
File đính kèm:
  1. 78_SACCHAROMYCES_CEREVISIAE.docx
Đề tài liên quan: 0