Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tổng hợp tấm nano Co3O4 sử dụng glucomannan làm chất định hướng cấu trúc
Tạp chí:
ISSN: 0866-7144
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2019
Tập: 57
Số: 4E3,4
Trang: 175-179
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Lê Lâm Sơn (Chính), Nguyễn Vĩnh Phú, Lê Trung Hiếu, Đặng Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Văn Thi
File đính kèm:
  1. 2019_-_tong_hop_tấm_nano_Co3O4.pdf
Đề tài liên quan: 0