Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: On Automorphism-Invariant Rings with Chain Conditions
Tạp chí:
ISSN: ISSN 2305-221X
Tên tạp chí Vietnam Journal of Mathematics (2305-221X (eISSN: 2305-2228))
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SPRINGER SINGAPORE PTE LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2019
Tập: Online
Số: Online
Trang: 7 pages
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Tác giả: Lê Văn Thuyết (Chính), Truong Cong Quynh (Chính), Tamer Kosan (Chính)
File đính kèm:
  1. thuyet-quynh.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s10013-019-00336-8