Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nội suy đa thức qua một số ví dụ và bài toán
Tạp chí:
ISSN: 0866-7586
Tên tạp chí Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước (1)
Tạp chí Trong nước
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập:
Số: 18
Trang: 85-97
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Bùi Văn Hiếu (Chính)
File đính kèm:
  1. TomTatBaiBao2020.pdf
Thuộc đề tài: 0