Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên hệ chính quy tại Trường đại học kinh tế, Đại học Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn (2588-1213)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập:
Số: 6C
Trang: 129
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng Thị Kim Thoa, Phan Thị Bích Hạnh
File đính kèm:
  1. cac_nhan_to_anh_huong_den_ket_qua_hoc_tap_cua_sinh_vien.docx
Đề tài liên quan: 0