Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa chịu mặn thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu tại Phú Yên
Tạp chí:
ISSN: ISSN 1859-4581
Tên tạp chí Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (1859-4581)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 2
Số: Tháng 12/2015
Trang:
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Trần Thị Lệ, Đặng Văn Mạnh (Chính), Hoàng Long, Hoàng Kim
File đính kèm:
  1. (TRANG_52-59)_TAP_CHI_NN_PTNT_12_2015.pdf
Đề tài liên quan: 0