Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: CHỌN TẠO GIỐNG LÚA SIÊU XANH (GSR) THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM: KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước (1)
Tạp chí Trong nước
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 124
Số: 10
Trang:
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chính), Nguyễn Trọng Tùng, Hoàng Long , ZhiKang Li, Tian-Qing Zheng, Nguyễn Thị Bắp, Phạm Trung Nghĩa , Hoàng Kim, Lê Huy Hoàng và ctv
File đính kèm:
  1. 11-Le-2680-8303-1-ED_-_Morat.docx
Đề tài liên quan: 0