Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tranh dân gian làng Sình: sự thích ứng và biến đổi trong bối cảnh hiện nay
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội thảo khoa học: “Dấu ấn Huế, bản sắc Việt trong sản phẩm thủ công truyền thống”
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2014
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Dương Thị Nhung
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: 1