Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHẨM CHẤT NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC VIÊN TẠI CƠ SỞ 3, TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
Tạp chí:
ISSN: ISSN: 0859-1612
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Giáo dục (1859-1612)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Văn Bắc, Hàn Văn Tuyên (Chính)
File đính kèm:
  1. Han_Van_Tuyen-_Nguyen_Van_Bac_-_Bai_bao.doc
Đề tài liên quan: 0