Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ BÀI, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí KỶ YẾU HỘI THẢO “THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI; BẤT ĐỘNG SẢN Ở MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN”
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập: 1
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Nguyễn Văn Tiệp (Chính), Trương Đỗ Minh Phượng
File đính kèm:
  1. Bai_bao_42.pdf
Đề tài liên quan: 0