Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG GIÁM SÁT CỦA CÔNG DÂN TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ
Tạp chí:
ISSN: ISBN: 978-604-974-688-8
Tên tạp chí KỶ YẾU HỘI THẢO “THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI; BẤT ĐỘNG SẢN Ở MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN”
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2021
Tập: 1
Số:
Trang:
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Tiến Nhật (Chính), Lê Ngọc Phương Quý
File đính kèm:
  1. 5__Danh_sach_dang_trong_Ky_yeu_Hoi_thao_theo_cac_tieu_ban_3010202031.docx
Đề tài liên quan: 0