Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC SƯ PHẠM TRONG HỌC PHẦN BÓNG CHUYỀN CỦA SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT- ĐẠI HỌC HUẾ.
Tạp chí:
ISSN: ISSN
Tên tạp chí Tạp chí Thiết bị Giáo dục (1859-0810)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản HH thiết bị giáo dục Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập:
Số: đặc bệt tháng 7
Trang: 272-274
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Đỗ Văn Tùng, Nguyễn Mậu Hiển, Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Khắc Trung, Trịnh Xuân Hồng
File đính kèm:
  1. tung_hue_21.pdf
Đề tài liên quan: 1