Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu lựa chọn các bài tập phối hợp với bóng trong môn bóng rổ nhằm phát triển thể lực cho sinh viên không chuyên Đại học Huế
Tạp chí:
ISSN: ISBN 978-604-965-536-4
Tên tạp chí Hội nghị nghiên cứu Khoa học về công tác GDTC và thể thao các trường ĐH, CĐ toàn quốc
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2021
Tập: Tập 2
Số:
Trang: 1100
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Thanh Nguyên, Nguyễn Thế Tình, Hoàng Trọng Anh Bảo, Nguyễn Thanh Sơn
File đính kèm:
  1. Bai_bao_2_-_Nghien_cuu_lua_chon_cac_bai_tap_phoi_hop_voi_bong_trong_mon_bong_ro_nham_phat_trien_the_luc_cho_sinh_vien_khong_chuyen_Dai_hoc_Hue.pdf
Đề tài liên quan: 1