Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ứng dụng GIS và viễn thám để theo dõi thời vụ trồng lúa tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí KỈ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC "CÔNG NGHỆ ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG"
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2021
Tập:
Số:
Trang: 183-188
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Trương Đỗ Minh Phượng (Chính), Trịnh Ngân Hà, Nguyễn Văn Tiệp
File đính kèm:
  1. 902_NCGE_Full_paper.docx
Thuộc đề tài: 1