Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ CƠ TU TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CÀ DY, HUYỆN NAM GIANG, TỈNH QUẢNG NAM
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước (1)
Tạp chí Trong nước
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: 130
Số: 3A
Trang: 129-141
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chính), Mai Thị Khánh Vân, Tăng Thuý Vy
File đính kèm:
  1. 5948-Article_Text-20713-1-10-20210509.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/issue/view/235