Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả trong hoạt động ngoại khóa các môn thể thao của sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế
Tạp chí:
ISSN: ISSN: 1859 - 0810
Tên tạp chí Tạp chí Thiết bị Giáo dục (1859-0810)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản HH thiết bị giáo dục Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập:
Số: Số đặc biệt
Trang: 162-164
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Tác giả: Phạm Đức Thạnh, Cao Thái Ngọc, Nguyễn Khắc Trung, Nguyễn Thị Tiểu My
File đính kèm:
  1. Pham_Duc_Thanh.pdf
Đề tài liên quan: 1