Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN KHAI CUỘC CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT, ĐẠI HỌC HUẾ
Tạp chí:
ISSN: ISSN
Tên tạp chí Tạp chí Thiết bị Giáo dục (1859-0810)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản HH thiết bị giáo dục Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: ISSN
Số: 10/2021
Trang: 92
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Thanh Nguyên, Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Thị Tiểu My
File đính kèm:
  1. FILE_20211111_222149_So_DB_10_Loi_(1).pdf
  2. Bia_so_DB_T10_2021_(1).pdf
Đề tài liên quan: 0