Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC BỔ SUNG MANNAN-OLIGOSACCHARIDE (MOS) TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ BIỂU MÔ RUỘT NON CỦA GÀ RI LAI NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu hội nghị khoa học chăn nuôi thú y toàn quốc 2021
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2021
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Sinh trưởng và phát triển của động vật nuôi
Tác giả: Trần Thị Na (Chính), Phan Thị Hằng, Văn Ngọc Phong, Trần Ngọc Long, Thân Thị Thanh Trà, Nguyễn Thanh Thủy, Dương Thị Hương
File đính kèm:
  1. 42-G3-avs36_(2).pdf
Đề tài liên quan: 0