Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN SỎI TRÊN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU CỦA MÈO TẠI BỆNH VIỆN THÚ Y DANANGPET
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu hội nghị khoa học Chăn nuôi thú y toàn quốc năm 2021
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2021
Tập:
Số:
Trang: 742-747
Lĩnh vực: THÚ Y
Tác giả: Lê Minh Đức (Chính), Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phan Thị Hằng
File đính kèm:
  1. Bai_bao_AVS_2021.docx
Đề tài liên quan: 0