Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nhận biết, kiến thức và thái độ của người tiêu dùng thành phố Huế đối với thực phẩm hữu cơ
Tạp chí:
ISSN: 2588-1205
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển (2588-1205)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập: 130
Số: 5C, 2021
Trang: 189-210
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Đạt (Chính), Nguyễn Văn Phát, Hồ Thị Hương Lan
File đính kèm:
  1. 5_2.pdf
Đề tài liên quan: 0