Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Motif mỹ nhân kế trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam từ góc nhìn văn hoá
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí tạp chí khoa học Đại học Huế - Khoa học xã hội và nhân văn
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2022
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Trần Thị Thanh Nhị (Chính)
File đính kèm:
  1. MOTIF_MY_NHAN_KE_DUOI_DOC_NHIN_VAN_HOA.docx
Đề tài liên quan: 1