Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ỨNG DỤNG GIS PHÂN VÙNG GIÁ ĐẤT VÀ XÁC ĐỊNH CỰC VỊ THẾ ĐỐI VỚI GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Tạp chí:
ISSN: 2525-2216
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đất (0868-3743)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Hội Khoa học Đất Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Nguyễn Văn Tiệp (Chính), Trương Đỗ Minh Phượng
File đính kèm:
  1. Bai_bao_65_(1).pdf
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: https://mail.google.com/mail/u/1/#search/hội+thảo/FMfcgzGqRGVKsTFvWZtdVGgSLMWCJpsz