Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã ở Việt Nam-Một số hạn chế và giải pháp
Tạp chí:
ISSN: 978-604-974-709-0
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2023
Tập:
Số:
Trang: 22-33
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính)
File đính kèm:
  1. Bai_bao_gui_hoi_thao_khoa_hoc_tre_2022_Phap-luat_Ly-Nam-Hai_DH_Luat_(_da_sua_theo_phan_bien).doc
Đề tài liên quan: 0