Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1473-2300

Effects of sperm preparation techniques on sperm survivability and DNA fragmentation

Journal of International Medical Research, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Đặng Thị Hồng Nhạn, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Thái Thanh, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành
Liên kết: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/03000605221097492

1859-3844

Chất lượng tinh trùng của nam giới ở các cặp vợ chồng vô sinh và một số yếu tố liên quan

Tạp chí Phụ sản, 2022
Lĩnh vực: Sinh học sinh sản, Khoa học sinh học khác, Y HỌC LÂM SÀNG, Sản khoa và phụ khoa
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dương Văn Sang, Cao Ngọc Thành, Lê Minh Tâm
Liên kết: https://doi.org/10.46755/vjog.2021.1.1171

1859-3844

Ảnh hưởng của các kiểu hình Hội chứng buồng trứng đa nang khác nhau lên kết quả thụ tinh trong ống nghiệm

Tạp chí Phụ sản, 2022
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG, Sản khoa và phụ khoa
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Viết Nguyên Sa, Trần Thị Như Quỳnh, Lê Thị Thuận Mỹ, Cao Ngọc Thành, Lê Minh Tâm
Liên kết: https://doi.org/10.46755/vjog.2021.1.1190

1859-3844

Đặc điểm nội mạc tử cung và các yếu tố liên quan trong chu kỳ thụ tinh nhân tạo

Tạp chí Phụ sản, 2022
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG, Sản khoa và phụ khoa
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Như Quỳnh (Chính), Lê Minh Tâm, Lê Thị Thuận Mỹ, Cao Ngọc Thành
Liên kết: https://doi.org/10.46755/vjog.2021.3.1251

1179-1411

A Cross-Sectional Study on Potential Ovarian Volume and Related Factors in Women with Polycystic Ovary Syndrome from Infertile Couples

International Journal of Women's Health, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Viết Nguyên Sa, Lê Minh Tâm (Chính), Nguyễn Đắc Nguyên, Trần Thị Như Quỳnh, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành
Liên kết: https://doi.org/10.2147/IJWH.S329082

0027-7622

Assessment of myocardial performance index in late-onset fetal growth restriction

Nagoya Journal of Medical Science, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Trần Thảo Nguyên, Tomomi Kotani, Kenji Imai, Takafumi Ushida, Yoshinori Moriyama, Tomoko Kobayashi, Kaoru Niimi, Seiji Sumigama, Eiko Yamamoto, Võ Văn Đức, Lê Minh Tâm, Lê Lam Hương, Nguyễn Đắc Nguyên, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Trương Quang Vinh, Cao Ngọc Thành, Fumitaka Kikkawa
Liên kết: https://www.med.nagoya-u.ac.jp/medlib/nagoya_j_med_sci/832/05_Nguyen.pdf

1661-7649

Should Scrotal Color Doppler Ultrasound Be Routinely Indicated in Fertility Evaluation of Non-Azoospermic Men?

Current Urology, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Nguyễn Đắc Nguyên, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Phạm Chí Kông, Lê Đình Dương, Cao Ngọc Thành
Liên kết: https://doi.org/10.1159/000499236

0027-7622

Outcome of cesarean scar pregnancy treated with local methotrexate injection

Nagoya Journal of Medical Science, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Tomomi Kotani, Trần Mạnh Linh, Phan Thị Minh Thư, Trần Viết Khánh, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Trần Thảo Nguyên, Yoshinori Moriyama, Eiko Yamamoto, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Trương Quang Vinh, Cao Ngọc Thành, Fumitaka Kikkawa
Liên kết: https://www.med.nagoya-u.ac.jp/medlib/nagoya_j_med_sci/821/03_Tam.pdf

0146-1044

Psychological Burden in Couples with Infertility and Its Association with Sexual Dysfunction

SEXUALITY AND DISABILITY, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hồ Thị Thanh Tâm, Lê Minh Tâm, Trương Quang Vinh, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s11195-019-09612-4

1859-3836

Cập nhật y học bằng chứng về hiệu quả của metformin và inositol trong điều trị hội chứng buồng trứng đa nang

Tạp chí Y dược học lâm sàng 108, 2019
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Viết Nguyên Sa (Chính), Lê Minh Tâm, Cao Ngọc Thành
Liên kết: http://jmp.huemed-univ.edu.vn/BBao/2020/6/PDF_2020m06d017_10_41_11.pdf