Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Năng lực sáng tạo và việc phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trng dạy học làm văn ở nhà trường phổ thông

Hội thảo khoa học quốc gia "Nghiên cứu và dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục", Trường ĐHSP Huế, tháng 3/2017., 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Chung (Chính)

Nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống bài tập kết hợp các yếu tố biểu cảm, tự sự và miêu tả trong dạy học làm văn nghị luận cho học sinh Trung học cơ sở

Hội thảo khoa học"Nghiên cứu và dạy học Ngữ văn trong nhà trường từ truyền thống đến hiện đại", Trường ĐHSP Tp Hồ Chí Minh, 4/2017., 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Chung (Chính)

Sử dụng kết hợp phương thức tự sự và miêu tả trong bài văn nghị luận

2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Chung (Chính)

Một số vấn đề lí luận và thực tiễn của việc sử dụng yếu tố biểu cảm trong bài văn nghị luận

Kỉ yếu hội thảo “Dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông”, Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Chung (Chính)

Ngôn ngữ biểu cảm trong văn tuyên truyền của chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỉ yếu hội thảo “Đạo đức, phong cách và tầm nhìn chiến lược của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam”, Trường CĐSP Kiên Giang, 2014
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Chung (Chính)

Sử dụng kết hợp phương thức biểu cảm trong bài làm văn nghị luận

2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Chung (Chính)

Giải pháp dạy học các bài phong cách chức năng ở THPT theo hướng tích hợp

Tạp chí khoa học giáo dục, Trường ĐHSP Huế, 2009
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Chung

Một số biện pháp kiểm tra thông tin ngược trong quá trình dạy học làm văn ở Trung học phổ thông

Tạp chí Khoa học giáo dục, Trường ĐHSP Huế, 2008
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Chung

Đào tạo giáo viên Ngữ văn THPT ở ĐHSP-thực trạng và giải pháp

Kỷ yếu hội thảo khoa học" Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên ngữ văn THPT" Trường ĐHSP Huế, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Chung

Tiếp cận truyện ngắn "Chí Phèo" (Nam Cao) từ các mối quan hệ nhân vật

Thông báo khoa học, Trường ĐHSP Huế, 2004
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Chung