Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Xung đột quân sự Nga - Ukraine và những tác động đối với quan hệ tam giác Ấn Độ - Nga - Trung Quốc

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới (tên cũ: Những vấn đề Kinh tế thế giới), 2024
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình, Bùi Thị Thảo
Liên kết: https://iwep.gov.vn

1857-9760

US - China Rivalry in Southeast Asia Region: A Study on the South China Sea Case

Journal of Liberty and International Affairs, 2023
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Võ Minh Hùng, Nguyễn Tuấn Bình, Trần Xuân Hiệp, Bùi Thị Thảo
Liên kết: https://doi.org/10.47305/JLIA2391342v

0868-2739

NHỮNG BƯỚC TIẾN MỚI TRONG HỢP TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH GIỮA VIỆT NAM VÀ HOA KỲ HAI THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ XXI VÀ TRIỂN VỌNG

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, 2023
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Thị Thảo (Chính)

Southeast Asia in the Strategic Competition between the US and China in the Early Two Decades of the 21st Century

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình, Bùi Thị Thảo, Lê Minh Chính
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh/issue/view/260

2194-7740

The United States’ Multilateral Security Cooperation in Southeast Asia in the First Two Decades of the Twenty-First Century and the Impacts on Vietnam

Journal Global Policy and Governance, 2021
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Bùi Thị Thảo (Chính), Lê Văn Anh, Nguyễn Tuấn Bình
Liên kết: https://doi.org/10.14666/2194-7759-10-2-006

ISBN 978-5-6045100-2-5

The Sunnylands Declaration (2016) and the US - ASEAN Relations in Early Decades of the Twenty-First Century

Proceedings of International Conference on The 65th anniversary of Southeast Asia languages studies in Russia, Saint-Petersburg. ISBN 978-5-6045100-2-5, 2020
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC, Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Thị Thảo (Chính)

2354-0745

“Tác động của nhân tố Mỹ đối với an ninh và phát triển của Việt Nam hiện nay”.

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, 2020
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Thị Thảo (Chính)

0868-3581

“Hợp tác an ninh - quốc phòng Việt Nam - EU hai thập niên đầu thế kỷ XXI: động lực và triển vọng”

Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, 2020
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Thị Thảo (Chính)

2354-0745

“Tác động của nhân tố Mỹ đối với an ninh và phát triển của Việt Nam hiện nay”.

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, 2020
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Thị Thảo (Chính)

0868-3581

Vai trò của nước Pháp đối với xu hướng liên kết của Liên minh châu Âu giai đoạn hậu Brexit

Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, 2019
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Thị Thảo (Chính)