Dữ liệu Nhà khoa học

Bùi Thị Thảo
(400000.0111)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

38

Bài báo

8

Sách - Giáo trình

11

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Bùi Thị Thảo
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  Số 2 kiệt 62 Trần Nguyên Hãn, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: thaohasp@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2017

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lịch sử thế giới

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lịch sử thế giới

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Lịch sử
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2002 Đến : 01/08/2002 Tổ Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên hợp đồng khoa Lịch Sử, Trường Đaiọ học Sư phạm Huế
  Từ : 01/09/2002 Đến : 01/08/2003 Tổ Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên biên chế tập sự , Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/09/2003 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Lịch sử Thế gới; Trưởng Bộ môn - Lịch sử thế giới Tổ Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Lịch Sử, Trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Lịch sử 2001
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Lịch sử 2004
  Tiến sĩ Trường Đại học Khoa Học Huế Lịch sử 2012