Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Xung đột quân sự Nga - Ukraine và những tác động đối với quan hệ tam giác Ấn Độ - Nga - Trung Quốc

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới (tên cũ: Những vấn đề Kinh tế thế giới), 2024
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình, Bùi Thị Thảo
Liên kết: https://iwep.gov.vn

Quốc hiệu Việt Nam – Mốc lịch sử quan trọng và bước phát triển của dân tộc đầu thế kỷ XIX

Hội thảo khoa học "220 năm Quốc hiệu Việt Nam - Những chặng đường lịch sử (1804-2024)", Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế, 2024
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Tuấn Bình
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/1125

Cuộc kháng chiến chống Xiêm dưới thời vua Minh Mạng (1833-1834) – Đôi điều nhìn lại

Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Chiến thắng Vàm Nao - Cổ Hũ (1834) - 190 năm nhìn lại", Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam & UBND tỉnh Đồng Tháp, 2024
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đình Cơ, Nguyễn Tuấn Bình
Liên kết: https://nhandan.vn/hoi-thao-khoa-hoc-cap-quoc-gia-190-nam-chien-thang-vam-nao-co-hu-post805032.html

1857-9760

The Strategic Adjustments of China, India, and the US in the Indo-Pacific Geopolitical Context

Journal of Liberty and International Affairs, 2024
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình (Chính), Trần Xuân Hiệp, Nguyễn Đình Cơ, Nguyễn Hùng Vương
Liên kết: https://doi.org/10.47305/JLIA24101171n

Hợp tác an ninh quân sự giữa Trung Quốc với Myanmar trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, 2024
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình
Liên kết: https://iseas.vass.gov.vn/noidung/TapChi/Pages/baiviet.aspx

Japan Adjusts Its Strategy towards Asia - Pacific and Its Impacts on Japan - Vietnam Political Relations

Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á (tên cũ: Nghiên cứu Nhật Bản; Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á), 2024
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình, Trần Thị Hải Lê, Lê Thị Hoài Thanh
Liên kết: http://www.inas.gov.vn/muc-luc-tap-chi.html

Quá trình xây dựng tuyến đường sắt Đà Nẵng - Huế - Quảng Trị thời Pháp thuộc

Hội thảo khoa học "Hệ thống giao thông ở Thừa Thiên Huế từ thế kỷ XIX đến nay", Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế, 2023
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Tuấn Bình
Liên kết: https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-so-nganh-dia-phuong/tid/Hoi-thao-khoa-hoc-He-thong-giao-thong-o-Thua-Thien-Hue-tu-the-ky-XIX-den-nay/newsid/28527B88-550A-4EF2-89F0-B02A00B5530E/cid/B978B3F3-05EF-45E4-BEE7-F47C2B99302B

Sự hình thành và phát triển “Đối thoại An ninh Tứ giác” (QUAD) - Nhìn từ vai trò của Nhật Bản và Ấn Độ

Hội thảo khoa học quốc gia “Bộ tứ kim cương (QUAD) trong cấu trúc an ninh khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2023
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình
Liên kết: https://hcmussh.edu.vn/news/item/28694

Sự điều chỉnh chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Australia và những tác động cho quan hệ Việt Nam - Australia hiện nay

Hội thảo quốc tế “50 năm quan hệ Việt Nam - Australia: Nhìn lại và hướng tới”, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Hà Nội, 2023
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình
Liên kết: https://dangcongsan.vn/doi-ngoai/50-nam-quan-he-viet-nam-australia-nhin-lai-va-huong-toi-650183.html

Sáng kiến “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tự do và Rộng mở” của Nhật Bản và những triển vọng cho quan hệ an ninh chính trị Việt Nam - Nhật Bản

Hội thảo khoa học quốc tế “Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Nhìn từ quan điểm phát triển bền vững”, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2023
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình, Trần Xuân Hiệp, Võ Minh Hùng
Liên kết: https://hcmussh.edu.vn/tin-tuc/hoi-thao-quan-he-viet-nam-nhat-ban-nhin-tu-quan-diem-phat-trien-ben-vung?

Lực lượng tình nguyện viên Nhật Bản - Cầu nối trong quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam

Hội thảo quốc tế “50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Quá khứ, hiện tại và hướng tới tương lai”, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Hà Nội, 2023
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Xuân Hiệp
Liên kết: https://vass.gov.vn/hoi-nghi-hoi-thao/50-nam-quan-he-Viet-Nam-Nhat-Ban-1464

Sự điều chỉnh chiến lược hướng về châu Á - Thái Bình Dương của Nhật Bản và những tác động đối với quan hệ chính trị Nhật Bản - Việt Nam

Hội thảo Quốc gia “Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong thời đại mới”, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế & Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam & Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2023
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình, Trần Thị Hải Lê, Lê Thị Hoài Thanh
Liên kết: https://giaoducthoidai.vn/hoi-thao-tang-cuong-hop-tac-viet-nam-va-nhat-ban-ve-da-linh-vuc-post646797.html?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR2KpybTgHGgTa9eVoYkQ5pmtPWz3TVTXRC4X705KQBsD3RQFLQEPrh84lI