Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

đề dân số, môi trường và phát triển bền vững ở Quảng Trị

Tạp chí KH &GD, Trường ĐHSP Huế, 2008
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Thắng

Thực trạng chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng CNH và HĐH ở Quảng Trị

Tuyển tập báo cáo & tham luận, Hội thảo khoa học Quốc Gia, TP. Hồ Chí Minh, 2002
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Thắng

Sự phát triển bền vững rừng và đất rừng lưu vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí KHXH, Trung tâm KHXH và NVQG, Viện KHXH, TP. Hồ Chí Minh, 1997
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Thắng

Công tác bồi dưỡng giáo viên Địa Lý dạy trung học chuyên ban: những vấn đề đặt ra và giải pháp thực hiện

Kỷ yếu Hội nghị tổng kết BDTX và THCB, ĐHSP Huế, 1996
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Thắng

Một số kết quả bước đầu về nghiên cứu môi trường du lịch Huế

TBKH, ĐHSP Hà Nội, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Thắng

Xác định sự phân hóa lãnh thổ của các di tích lịch sử - văn hóa Thừa Thiên Huế và hướng khai thác phục vụ mục đích du lịch

Thông báo Khoa học ĐHSP Hà Nội I, số 3/1994, 1995
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ, Trần Văn Thắng

Thế mạnh của Huế trong việc phát triển du lịch

TBKH, ĐHSP Hà Nội, 1994
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Thắng